Reference Računskog centra ETF

Naše informacione sisteme, aplikacije, portale i druga rešenja, koriste brojni klijenti, od pravnih lica u privatnom vlasništvu do akademskih i državnih institucija. Neki od naših klijenata su:

Državne institucije

Akademske institucije

Privredna društva, udruženja, fondovi