Остале услуге Рачунског центра

Поред услуга које пружа запосленима и студентима на Електротехничком факултету, Рачунски центар дуги низ година ради на развоју апликација, информационих система, сајтова и пружа подршку за бројне пројекте који су од интереса за факултет и његових запослених и сарадника.

Коришћењем програмских алата најновије генерације, Рачунски центар развио је ФИМЕС, информациони систем за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, финансијско пословање, вођење књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, вођење архиве докумената.

Факултетски Информациони Систем (ФИС) је информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама, развијен на Open Source технологијама последње генерације, обухвата апликацију за студентску службу, веб апликацију за студенте и веб апликацију за наставнике.

Поред ова два главна информациона система, Рачунски центар је развио и информациони систем за организацију пријемног испита за један факултет, који такође покрива и све послове око организације заједничког пријемног испита за више факултета, као и апликацију за пословање библиотеке која подржава све функције које су потребне у свакодневном раду библиотекара.

Рачунски центар, пружа подршку и ради на развоју различитих веб пројеката и врши пренос догађаја, предавања и конференција путем видео стриминга,

Електротехнички факултет је посвећен очувању духа традиције његових студената, наставног особља, запослених и бројних колега који су радили или сарађивали са факултетом. Рачунски центар одржава веб презентацију алумни организације и обезбеђује електронску пошту свим алумни члановима.

Захваљујући ангажовању Рачунског центра, Електротехнички факултет је званични мирор великог броја Open Source пројеката.