Privatna veb prezentacija za Alumni

Mejl server i mejl nalog za Alumni

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta u saradnji sa BAFA organizacijom omogućio je svim svojim kolegama i prijateljima, koji su studirali ETF ili su bili uključeni u akademski rad na fakultetu, da postave svoju prezentaciju.

Naš je cilj da informacije vezane za naše kolege, saradnike i projekte na kojima su radili, učinimo javno dostupnim kako bi prijatelji i kolege ostale u kontaktu, a mlađe generacije učile na projektima koji su nekada rađeni.

Potrudimo se zajedno, da ljudi i događaji koji su obeležili vreme koje je iza nas, nađu svoje mesto i trajni zapis na internetu.Za sve detalje, kako da postavite svoju prezentaciju, tehničke mogućnosti i pomoć, obratite se administratorskoj grupi Računskog centra putem e-pošte: alumni[AT]etf[DOT]rs