Aplikacija za biblioteku

Aplikacija za biblioteku

Informacioni sistem za poslovanje biblioteke podržava sve funkcije koje su potrebne u svakodnevnom radu bibliotekara. Aplikacija u potpunosti pokriva UNIMARC standard. UNIMARC (UNIversal MAchine-Readable Cataloging) je široko prihvaćen standard u bibliotekarstvu i koriste ga, uz neznatna odstupanja, skoro sve države. Program je razvijen u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta (RC ETF) u Beogradu korišćenjem najnovijih alata i tehnologija.

U nastavku teksta dat je opis Bibliotečkog programa i linkovi od značaja:

Obrada bibliografskih zapisa

Unos novog zapisa Program pokriva sve bibliotečke funkcije vezane za obradu zapisa (naslova) bez obzira o kojoj vrsti knjižne građe (monografije, serijske publikacije, stručni radovi, ...) se radi. Zapisi se obrađuju i čuvaju u UNIMARC formatu. Građu je moguće evidentirati i na jeziku i pismu originala uz upotrebu svih važnijih pisama. Podržana je komplikovana funkcija štampanja kataloških listića u ISBD (International Standard Bibliographic Description) formatu. Listići su dostupni i u elektronskim formatima.

 • Unos, brisanje i izmena zapisa
 • Unos novog sličnog zapisa
 • Prikaz zapisa u UNIMARC i ISBD formatu
 • Prikaz inventara i istorije zaduženja zapisa

Inventarisanje bibliotečke građe

Osim obrade zapisa, program podržava i sve funkcije potrebne za uspešno inventarisanje publikacija raznih vrsta knjižne građe (monografije, serijske publikacije, doktorske disertacije, magistarske teze, specijalistički radovi). Automatski se prave knjige inventara prema tipu građe i zbirni prikazi inventara za potrebe raznih statistika. Podržano je i inventarisanje serijskih publikacija koje imaju netipično inventarisanje preko serijskih sveski.

 • Unos, brisanje, pregled i izmena inventara
 • Prikaz knjige inventara
 • Unos, pregled, brisanje i izmena serijskih sveski
 • Evidencija komitenata

Pretraživanje knjižnog fonda

Prikaz zapisa Program ima dobro pretraživanje bibliotečke građe po različitim kriterijumima. Za dobre poznavaoce UNIMARC standarda stoji na raspolaganju napredno pretraživanje po svim poljima zapisa. Preciznije postavljanje kriterijuma pretraživanje je omogućeno korišćenjem džoker znakova.

Cirkulacija

Modul za cirkulaciju pokriva sve poslove vezane za rad sa članovima biblioteke.

 • Evidencija članova biblioteke
 • Izveštaj o članstvu biblioteke
 • Zaduživanje i razduživanje bibliotečke građe
 • Promena zaduženja inventara
 • Knjiga zaduženja po članovima biblioteke
 • Knjiga zaduženja po zapisima

Administracija

Administrativni modul za podešavanje parametara parametara sistema. Pristup je dozvoljen korisnicima sa administratorskom privilegijom.

 • Evidentiranje korisnika programa (bibliotekara)
 • Promena lozinke
 • Podešavanje parametara biblioteke
 • Statistički prikaz biblioteke
 • Šifrarnici

Izveštaji

ISBD listić Izveštaji koji se generišu ovim programom mogu se štampati ili sačuvati u nekom od elektronskih formata.

 • Knjiga inventara monografija
 • Knjiga inventara serijskih publikacija
 • Knjiga doktortorskih disertacija
 • Knjiga magistarskih teza
 • Knjiga specijalističkih radova
 • Statistički pregled biblioteke
 • Pregled članova biblioteke
 • ISBD prikaz zapisa (5x3 inča)
 • Knjiga zaduženja po korisniku
 • Knjiga zaduženja po zapisu

Korisnicima programa je na raspolaganju korisničko uputstvo.

Uporedo sa korišćenjem u biblioteci, korisnici biblioteke mogu pretraživati knjižni fond preko interneta.

Opciono, postoji mogućnost međubibliotečkog pretraživanja i razmene bibliotečkih zapisa.

Prikazani bibliotečki informacioni sistem se od kraja 2006. godine uspešno koristi u Biblioteci Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Svi podaci iz prethodnog sistema su bez problema migrirani u novu bazu. Jednostavnost upotrebe, atraktivan korisnički interfejs, potpuno pokrivanje bibliotečkih standarda i niska cena uvođenja u rad zbog korišćenja besplatnih tehnologija preporučuju ovaj program za male i srednje biblioteke.