Fakultetski Informacioni Sistem (FIS)

Fakultetski Informacioni Sistem (FIS)

Fakultetski Informacioni Sistem (FIS) je najnoviji informacioni sistem za praćenje, administriranje i organizovanje nastave i nastavnih procesa na visokoškolskim ustanovama.

Razvijen je na Open Source tehnologijama poslednje generacije i naslednik je EVIDES informacionog sistema.

Informacioni sistem FIS se koristi na nekoliko državnih i privatnih fakulteta i univerziteta: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Tehnološko-metalurški fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet muzičke umetnosti, Učiteljski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultet za fizičku hemiju, Filološki fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet veterinarske medicine, Fizički fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija, Univerzitet Megatrend Beograd, Integrisani univerzitet Singidunum, Integrisani univerzitet Sinergija u Bijeljini, Univerzitet odbrane i Fakultet za medije i komunikacije (Univerziteta Singidunum).

Sistem obuhvata aplikaciju za studentsku službu, veb portal za studente i veb portal za zaposlene.

Osnovne funkcionalnosti:

 • podrška organizovanju i izvođenju nastave na osnovnim akademskim, diplomskim akademskim (master), specijalističkim akademskim, doktorskim akademskim i integrisanim akademskim studijama
 • podrška organizovanju i izvođenju nastave na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama
 • praćenje i evidentiranje kompletnog dosijea studenata
 • planiranje plaćanja školarina (mogućnost evidentiranja plaćanja na rate) i zabrana prijave ispita i ostalih akcija u sistemu u slučaju neizmirivanja obaveza
 • podrška organizovanju ispitnih rokova, uslovljavanja prijave ispita uz mogućnost prijave ispita preko Interneta i elektronskog plaćanja ispita
 • podrška studijskim programima po Bolonjskom procesu i kompletno implementirane odredbe novog zakona o visokom obrazovanju
 • podrška starim nastavnim planovima i programima, kao i prelaznim režimima
 • studentska anketa i mogućnost zabrane prijave ispita ili upisa naredne godine u slučaju nepopunjene ankete
 • štampanje diploma, dodataka diplomi kao i ostalih uverenja i izveštaja za studente
 • štampanje i izrada statistika upisa, uspeha studenata, prolaznosti na ispitima kao i ostalih statistika nepohodnih za upravu fakulteta, univerzitet ili Ministarstvo prosvete
 • studentski standard (prijave za studentske domove, kredite, stipendije i GSP povlastice)

Kao posebne pogodnosti ističemo da informacioni sistem FIS pruža podršku procesu akreditacije fakulteta, ima mogućnost preuzimanja podataka iz aplikacije za prijemni ispit, a takođe je potpuno integrisan sa informacionim sistemom Univerziteta u Beogradu, kao i informacionim sistemom FIMES za kadrovske evidencije i finansijsko i materijalno poslovanje fakulteta.

 • Diploma
 • Kratak pregled
 • Matični podaci
 • Nastavnik, napredna pretraga
 • Rezultati ispita
 • Uverenja