Lokalne kopije softvera otvorenog koda

Lokalne kopije softvera otvorenog koda

Server mirror.etf.bg.ac.rs

Ovaj server je javni miror server najčešće korišćenih Linuks distribucija. Ka ostatku akademske mreže ima link od 1Gbps.

Server pruža pristup preko HTTP protokola:

http://mirror.etf.bg.ac.rs/

Ažuriranje softvera se vrši više puta na dan, tako da su na raspolaganju najnovije verzije paketa.