Video striming

Video striming

Šta je video striming?

Striming (streaming) je termin koji označava emitovanje digitalnog programa preko Interneta krajnjem korisniku. Materijali koji su pripremljeni za streaming se startuju automatski i ne zadržavaju se na računaru korisnika. Snimak nije potrebno učitavati pre emitovanja zato što se učitavanje vrši u realnom vremenu za vreme trajanja snimka. Kvalitet emitovanog digitalnog programa najviše zavisi od kvaliteta Internet konekcije korisnika. Emitovani program može biti prenos u realnom vremenu ili unapred pripreljen snimak. Takođe, emitovani program može biti samo audio, samo video ili audio/video zapis.

Tehnologija koja se koristi za emitovanje digitalnog programa

U osnovi, tehnologija koja se koristi za emitovanje digitalnog programa je digitalna kompresija audio/video signala u realnom vremenu. Hardver i softver kojim se ostvaruje određeni stepen kompresije se naziva kodek (eng. codec) i vrši ulogu kodiranja/dekodiranja. Rezultat je digitalni signal (niz nula i jedinica) koji se u paketima prenosi nekim tipom digitalnih mreža na daljinu (ISDN, IP).

Server za emitovanje digiralnog programa realizovala je Sistemska grupa Elektortehničkog fakuleta u Računskom centru. Tehnologija je zasnovana na Windows Media Services 2008 i Microsoft Media Encoder 9 Series.

Tipovi emitovanog programa

Postoje dve vrste emitovanja digitalnog programa:

  • live - direktan prenos preko Interneta (drugi naziv webcast)
  • on-demand - emitovanje unapred pripremljenog snimka na zahtev korisnika.

Kod direktnog prenosa događaja preko interneta uvek postoji određeno vremensko kašnjenje. Zvuk i slika su u potpunosti sinhronizovani. Kvalitet slike zavisi isključivo od maksimalnog protoka konekcije koju korisnik ostvaruje prema internetu. Postoji mogućnost automatskog prilagođavanja konekciji korisnika preko više predefisanih parametara koji diktiraju rezoluciju, vrstu i način kompresije i odabiranja signala.

Emitovanje unapred pripremljenog audio/video zapisa na zahtev korisnika podrazumeva postavljanje unapred pripremljenih materijala na raspolaganje korisniku. Korisnik ima mogućnost da se kreće kroz zapis unapred/unazad, da pauzira, zaustavi, ili startuje emitovanje od početka. Fajlovi koji se emituju kroz program na ovaj način se pozicioniraju na serveru ili lokaciji koja je dostupna serveru sa dovoljnom brzinom prenosa podataka. I ovaj način prenosa ostavlja mogućnost automatskog prilagođavanja konekciji korisnika preko više predefisanih parametara koji diktiraju rezoluciju, vrstu i način kompresije i odabiranja signala.

Postoji i mogućnost kombinovanja ova dva načina prenosa, kao i dodavanja reklamnog sadržaja, najava, odjava u program i dr.

Da bi na Internet preneli željeni signal korišćenjem ETF servera za emitovanje digitalnog programa potrebno je obezbediti:

  • Video ulaz - kamera, video zapis
  • Audio ulaz - mikrofon, audio zapis
  • Računar sa softverom za akviziciju signala
  • Prenos podataka do servera

Za sve dodatne informacije o emitovanju digitalnog programa ili zakazivanje prenosa određenog događaja kontaktirajte nas na: videostreaming[AT]etf[DOT]rs