Programski paket Cenovnik za Inženjersku komoru Srbije

Programski paket <em>Cenovnik</em> za Inženjersku komoru Srbije

Za Inženjersku Komoru Srbije, Računski centar Elektrotehničkog fakulteta je razvio i implementirao paket programa za podršku primene Odluke o određivanju cena projektantskih usluga za objekte visokogradnje. Paket programa se sastoji iz desktop programa i veb programa, koji se koriste od strane projektanata, za određivanje cene (Cenovnik), kao i desktop programa koji koriste stručne službe Inženjerske komore radi promene kriterijuma za računanje cene (Administracija Cenovnika).

Paket programa je razvijen korišćenjem najnovijih softverskih alata i primenom aktuelnih standarda u izradi projekata ovog tipa, a zasniva se na Java tehnologijama i konceptima (MVC, JSP, JSF, Ajax, JPA, Hibernate).