Веб презентација Министарствa просвете и науке

Веб презентација Министарства просвете

У процесу реформисања и осавремењивања образовања у Србији, Министарство просвете и науке је ангажовало Рачунски центар Електротехничког факултета да изради нову веб презентацију. Презентација обезбеђује техничке могућности за ефикасније информисање јавности и промоцију активности Министарства, односно представља јавне информације о организационој структури Министарства, активностима Министарства и пројектима у којима учествује.

Веб презентација Министарство просвете и науке омогућује удобан преглед вести и података о актуелностима, њихову претрагу, а обезбеђене су и додатне информације (именици/адресари, контакт стране, стране са често постављаним питањима и одговорима, мејлинг листе итд.).

Поред тога што сваки сектор Министарства има своје засебне стране са детаљним информацијама о раду датог сектора, ова веб презентација не само да има потпуно нови визуелни идентитет, који уједно одговара модерним трендовима и прилагођен је нивоу и важности једне овакве државне институције, већ поседује и низ могућности интеграција са информационим системима Министарства и других институција, као и могућности прегледа одређених додатних информација из тих система, и понуду додатних сервиса за ученике, њихове родитеље, студенте, наставнике и образовне установе и друге институције у Србији.