Usluge studentima

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta je podjednako posvećen studentima koliko i uslugama fakultetu i ostalim deltanostima kojima se bavi.

Veb portal za studente omogućava studentima pristup FIS informacionom sistemu fakulteta, kroz koji studenti imaju uvid u svoje podatke o studijama, prijavljuju ispite, pregledaju rasporede, spiskove, obaveze i sl. što omogućava prebacivanje u Internet okruženje svih administrativnih poslova koje student inače obavlja preko šaltera u Studentskom odseku.

Pristup Računskom centru studentima je omogućen preko cele godine, 24 sata, svakog dana izuzev većih praznika.

Računarska učionica, sa 35 računara na kojima je instaliran softver za potrebe studiranja, dostupna je svim studentima Elektrotehničkog fakulteta od upisa do završetka studija. Studentima je omogućeno da vežbaju, uče, rade diplomske radove, komuniciraju međusobno i sa nastavnim osobljem putem elektronske pošte i koriste resurse faulteta.

Računski centar je kroz MSDNAA preptlatu omogućio svim studentima legalan softver za sve vreme trajanja studija.