Дипломски и други студентски радови

Поред коришћења савремених информационих технологија у оквиру наставе, Рачунски центар пружа и додатне могућности студентима Електротехничког факултета, кроз напредни научно-истраживачки рад у оквиру занимљивих комерцијалних пројеката.

Низ пројеката који се тренутно реализују у оквиру Рачунског центра, покрива широк опсег тема из области рачунарских наука, телекомуникација, обраде сигнала… Студенти у оквиру дипломских или мастер радова имају могућност да обрађују један део ових пројеката и да се на тај начин на крају студија упознају са тимским радом, савременим комерцијалним алатима, обрадом захтева корисника и другим делатностима. Овакав приступ изради дипломског или мастер рада, поред научних доприноса, има и посебне доприносе у практичном смислу и припремање студента за будуће радне задатке.

Приликом израде рада студентима се пружају савремени услови рада, што подразумева: рачунарски систем са одличним перформансама, најсавременија софтверска окружења, брза Интернет веза и у сваком тренутку стручна помоћ у вези са проблемима који су тема рада.

За све додатне информације и пријаве за израду дипломског или мастер рада контактирајте нас на: rc-uprava[AT]etf[DOT]rs.

Одабрани реализовани мастер радови

 • Реализација напредних веб сервиса
  Шерић Иван
 • Анализа и предлог решења за употребу смарт картица у Java-и
  Марко Скочић
 • Имплементација Система за управљање документима на факултетима
  Јовичић Слободан
 • Примена технологија складишта података и аналитичке обраде у области студентских евиденција
  Ивана Врбић
 • Интеграција савремених технологија приликом реализације комерцијалних Веб базираних софтверских система
  Радош Николић
 • Имплементација графичког окружења за подршку програмирања графичких корисничких интерфејса клијентских Интернет апликација
  Огњен Марковић
 • Реализација модула пословног система за рад са благајнама
  Дарко Јераушек
 • Реализација модула пословног информационог система за рад са девизним рачунима
  Лена Ивановић
 • Софтверски систем за подршку примене одлуке о одређивању цена пројектантских услуга за објекте високоградње
  Никола Арсић
 • Примена технологија складишта података и аналитичке обраде у области књиговодства
  Андријана Сворцан
 • Реализација студентских сервиса за електронско тестирање корисника применом савремених веб технологија
  Ведран Продановић
 • Веб апликација за управљање документима и пословним процесима на факултету
  Милош Јовановић
 • Софтверски систем за подршку процесима провере знања и учења на даљину
  Слободан Ристановић

Одабрани реализовани дипломски радови

 • Развој апликације за рад са активним директоријумом
  Петар Луковић
 • Тестирање и мерење перформанси веб сервиса
  Никола Марковић
 • Реализација модула Пројекти као дела информационог система за финансијско рачуноводство
  Димитрије Пешић
 • Систем за тестирање студената
  Бјелановић Горан
 • Oracle ADF Faces - анализа и примери
  Милан Ладичорбић
 • Интеграција складишта података и аналитичке обраде у студентске евиденције у оквиру факултетског информационог система (ФИС)
  Петар Јовановић
 • Идејно решење портала факултета у Open Source Liferay
  Бојана Мањак
 • Анализа система за интелигентно чување и претрагу података Преглед Alfresco API-ја
  Иван Живановић
 • Реализација финансијских извештаја у напредним Јава технологијама
  Бојан Никчевић
 • Реализација напредне корисничке документације за информациони систем
  Јовица Јовановић
 • Пословно извештавање у напредним Јава технологијама
  Зорана Васиљевић
 • Веб-базирани систем за рад библиотеке
  Радош Лазаревић
 • Реализација веб сервиса за манипулацију подацима
  Душан Живковић
 • Локализација Linux дистрибуције Ubuntu
  Душан Поповић
 • Софтверски систем за реализацију процеса тестирања
  Ивановић Ненад
 • Интелигентна обрада задатака у оквиру рада пројектног тима
  Владица Обојевић
 • Реализација Cloud Computing апликација уз помоћ Гугл алата
  Горан Ојкић
 • Реализација напредног CMS-а
  Немања Прековић
 • Архитектура и имплементација рачунарства у облаку помоћу програмског пакета Eucaliptys
  Бојан Витник
 • Реализација напредног Твитер клијента за Андроид мобилне телефоне
  Новак Тадић
 • Веб апликација за пословање магацина
  Матеја Саковић
 • Израда веб апликације "Књиженство"
  Милена Тошић
 • Софтверски систем за евиденцију рада лабораната
  Весна Милошевић
 • Реализација софтверског система "Education for All - Projects of Serbia"
  Јован Кричка
 • Употреба JSF 2.0 и Richfaces 4.0 у изради модерних Интернет апликација
  Ђорђе Максимовић
 • Информациони систем Управе за дуван - Регистар привредних субјеката
  Предраг Кочовић
 • Информациони систем Управе за дуван - Регистар робних марки
  Серафимовски Александар
 • Софтверски систем за сакупљање података о физичкој активности
  Мирко Катанић
 • Примена Андроид технологије приликом реализације студентских сервиса
  Александар Ралић
 • Употреба Активног Директоријума приликом аутентификације на факултетску сервисе
  Марко Филиповић
 • Веб базирани УМЛ едитор
  Владан Томић
 • Развој Јава апликације за решавање Судоку проблема
  Стефан Спајић