Elektronska pošta

Elektronska pošta

VAŽNO OBAVEŠTENjE: Implementacija Office365 cloud platforme

U nastavku je opis starog mail sistema koji je još uvek dostupan kao arhiva maila.

Studenti Elektrotehničkog fakulteta imaju adrese za elektronsku poštu u obliku:

username@student.etf.bg.ac.rs

Pristup pošti se obavlja preko veba: http://mail.student.etf.bg.ac.rs/

Korisničko ime i šifra za elektronsku poštu su isti kao za prijavljivanje na studentske računare i automatski se aktiviraju kada student upiše godinu, a deaktiviraju se šest meseci nakon završetka studija ili ispisa sa fakulteta. Promena šifre za elektronsku poštu je za moguća sa studentskih računara u Računskom centru, promenom šifre za prijavljivanje na računare.

Studenti imaju kvotu od 100MB za elektronsku poštu.

Podešavanje preusmeravanja studentske pošte

Ako želite da se vaša zvanična studentska pošta preusmerava na neku adresu koju ste navikli da proveravate, to možete podesiti pomoću filtera u vebmejlu na http://mail.student.etf.bg.ac.rs.

Preusmeravanje studentske pošteNakon što se prijavite na vebmejl:

1 - otvorite „podešavanja“ u desnom gornjem uglu,
2 - otvorite karticu „Filteri“
3 - kliknite na dugme „Dodaj filter“ sa leve strane
4 - unesite proizvoljno ime filtera
5 - odaberite kriterijum „sve poruke“
6 - odaberite akciju „Preusmeri poruku na...“ i unesite adresu na koju želite da se pošta preusmerava
7 - kliknite na dugme „Sačuvaj“.

Sva vaša nova pošta biće preusmeravana na datu adresu i neće biti čuvana na serveru. Ako ipak želite da zadržite kopiju na serveru mail.student.etf.bg.ac.rs dodajte i akciju „Pomeri poruku u...“ i odaberite direktorijum u koji želite da se čuvaju.

Ne možete da primate poštu? Popunili ste kvotu za sanduče?

Ukoliko vam se desi da ne možete da primite poštu, najverovatnije ste popunili mailbox kvotu (prostor predviđen za čuvanje vaše pošte).

Pre nego što kontaktirate tehničku podršku proverite da li je vam je namešteno podešavanje prikazano na slici. Ukoliko nije, pratite sledeće korake kako bi uključili ovu opciju, ispraznili svoje sanduče i omogućili da primate poštu u svoje sanduče.

Brisanje poruka koje ne mogu da stanu u kantuNakon što se prijavite na vebmejl:

1 - otvorite „podešavanja“ u desnom gornjem uglu,
2 - otvorite karticu „podešavanja“
3 - kliknite na „Podešavanje servera“ sa leve strane
4 - štiklirajte opciju „If moving messages to Trash fails, delete them“
5 - nakon aktiviranja opcije, obrišite neke poruke da napravite prostora u vašem sandučetu, preporuka da se krene od kante (trash ili deleted items)

Ukoliko i posle ove intervencije i dalje imate problema sa primanjem pošte u vaše sanduče, obratite se tehničkoj podršci.