Веб портал за студенте

Веб портал за студенте

Веб портал за студенте омогућава студентима приступ ФИС информационом систему факултета. Главна намена портала је пребацивање у Интернет окружење свих административних послова које студент иначе обавља преко шалтера у Студентском одсеку. Овим се постиже:

 • Смањење трошкова
 • Мања зависност студената од Студентског одсека
 • Коришћење портала у било које време, са било ког рачунара који има приступ Интернету и веб претраживач
 • Лака категоризација и обрада података
 • Могућности креирања различитих статистика
 • Могућности анкетирања студената

Приликом развоја портала коришћене су Java веб технологије отвореног кода које омогућавају даље развијање и усавршавање без додатних трошкова за софтверске лиценце.

Портал обједињује функционалности потребне за обављање наставних и административних обавеза на основним, мастер и докторским студијама, и пружа неопходне информације студентима, што обухвата:

Преглед испита студента
 • Преглед предстојећих испитних рокова и испита
 • Пријава и преглед пријављених испита
 • Преглед распореда седења на испиту
 • Пријава на списак и преглед спискова (лабораторијске вежбе, колоквијуми, екскурзије)
 • Преглед урађених обавеза
 • Преглед уписа
 • Избор изборних предмета
 • Избор профила
 • Преглед оцена, неположених испита и ЕСПБ бодова
 • Преглед података о дипломском раду
 • Распоред часова (за корисника, по профилима, салама, професорима, студентима, предметима)
 • Преглед празних сала
 • Претрага библиотекеПретраживање факултетске библиотеке
 • Пријава за MSDNAA програм
 • Избор представника студената за студентски парламент
 • Студентска анкета о професорима
 • Преглед матичних података и промена лозинке
 • Могућност преузимања фајлова
 • Мини анкете
 • Разна обавештења за студенте - за све студенте, за групу студената или појединачно

Портал се ослања на ФИС информациони систем, као централизован систем за евиденцију података о роковима, испитима, оценама и сл.

Распоред часова студента

Сва комуникација између студента и сервера обавља се преко HTTPS (HTTP Secure) протокола чиме се постиже криптовање података и онемогућава прислушкивања и пресретања осетљивих информација. Целокупан систем је конципиран имајући на уму сигурност података, и за шест година рада није постојао ниједан сигурносни проблем.

Веб портал за студенте се користи на неколико државних и приватних факултета и универзитета: Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Физички факултет, Интегрисани универзитет Сингидунум, Интегрисани универзитет Синергија у Бијељини и Универзитет одбране.