Veb portal za studente

Veb portal za studente

Veb portal za studente omogućava studentima pristup FIS informacionom sistemu fakulteta. Glavna namena portala je prebacivanje u Internet okruženje svih administrativnih poslova koje student inače obavlja preko šaltera u Studentskom odseku. Ovim se postiže:

 • Smanjenje troškova
 • Manja zavisnost studenata od Studentskog odseka
 • Korišćenje portala u bilo koje vreme, sa bilo kog računara koji ima pristup Internetu i veb pretraživač
 • Laka kategorizacija i obrada podataka
 • Mogućnosti kreiranja različitih statistika
 • Mogućnosti anketiranja studenata

Prilikom razvoja portala korišćene su Java veb tehnologije otvorenog koda koje omogućavaju dalje razvijanje i usavršavanje bez dodatnih troškova za softverske licence.

Portal objedinjuje funkcionalnosti potrebne za obavljanje nastavnih i administrativnih obaveza na osnovnim, master i doktorskim studijama, i pruža neophodne informacije studentima, što obuhvata:

Pregled ispita studenta
 • Pregled predstojećih ispitnih rokova i ispita
 • Prijava i pregled prijavljenih ispita
 • Pregled rasporeda sedenja na ispitu
 • Prijava na spisak i pregled spiskova (laboratorijske vežbe, kolokvijumi, ekskurzije)
 • Pregled urađenih obaveza
 • Pregled upisa
 • Izbor izbornih predmeta
 • Izbor profila
 • Pregled ocena, nepoloženih ispita i ESPB bodova
 • Pregled podataka o diplomskom radu
 • Raspored časova (za korisnika, po profilima, salama, profesorima, studentima, predmetima)
 • Pregled praznih sala
 • Pretraga bibliotekePretraživanje fakultetske biblioteke
 • Prijava za MSDNAA program
 • Izbor predstavnika studenata za studentski parlament
 • Studentska anketa o profesorima
 • Pregled matičnih podataka i promena lozinke
 • Mogućnost preuzimanja fajlova
 • Mini ankete
 • Razna obaveštenja za studente - za sve studente, za grupu studenata ili pojedinačno

Portal se oslanja na FIS informacioni sistem, kao centralizovan sistem za evidenciju podataka o rokovima, ispitima, ocenama i sl.

Raspored časova studenta

Sva komunikacija između studenta i servera obavlja se preko HTTPS (HTTP Secure) protokola čime se postiže kriptovanje podataka i onemogućava prisluškivanja i presretanja osetljivih informacija. Celokupan sistem je koncipiran imajući na umu sigurnost podataka, i za šest godina rada nije postojao nijedan sigurnosni problem.

Veb portal za studente se koristi na nekoliko državnih i privatnih fakulteta i univerziteta: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Tehnološko-metalurški fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet muzičke umetnosti, Učiteljski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultet za fizičku hemiju, Filološki fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet veterinarske medicine, Fizički fakultet, Integrisani univerzitet Singidunum, Integrisani univerzitet Sinergija u Bijeljini i Univerzitet odbrane.