Eduroam servis na ETF-u

Eduraom EDUROAM servis je globalni servis za autentifikaciju koji omogućava zaposlenima i studentima institucije koja je član EDUROAM servisa da se digitalnim korisničkim kredencijalima koje su dobili u matičnoj instituciji autentifikuju bilo gde u svetu gde postoji EDUROAM pristupna tačka i na taj način koriste bežičnu mrežu institucije u kojoj se nalaze.

Elektrotehnički fakultet u Beogradu je član AMRES EDUROAM servisa kao davalac identiteta i davalac resursa i time omogućava svojim studentima i zaposlenima da koriste svoje korisničke kredencijale kako bi nesmetano koristili EDUROAM bežičnu mrežu bilo gde u svetu ali i studentima i zaposlenima čiji su fakulteti članovi EDUROAM servisa da koriste EDUROAM bežičnu mrežu na Elektrotehničkom fakultetu koja je dostupna u celoj zgradi Fakulteta kao i u paviljonima (Računski centar, paviljon Rašović).

Parametri za pristup EDUROAM bežičnoj mreži na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu su:

 • SSID: eduroam
 • Security type: WPA-Enterprise
 • Encryption type: TKIP

Ostali parametri za konekciju koji važe za zaposlene i studente fakulteta:

 • Authentication method: PEAP (MSCHAPv2)
 • Username: username@etf.bg.ac.rs - gde je username korisničko ime za Kondor (zaposleni), odnosno studentski (studenti) servis
 • Password: Odgovarajuća lozinka za kondor (zaposleni), odnosno studentski (studenti) servis
 • Da bi pristupili EDUROAM bežičnoj mreži zaposlenima i studentima Eletrotehničkog fakulteta nije potreban dodatni softver.
 • Studenti i zaposleni na Elektrotehničkom fakultetu mogu koristiti servis samo uz instalirane ETF digitalne sertifikate - http://kondor.etf.rs/certs.

EDUROAM servis možete koristiti, osim u Srbiji, i u brojnim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u preko 35 zemalja Evrope i sveta. Mapu sa pristupnim tačkama u Evropi možete pogledati ovde. Na matičnoj veb stranici EDUROAM servisa i dole navedenim linkovima možete dobiti dodatne informacije o radu servisa:

Pravilnik o korišćenju

Svi korisnici EDUROAM servisa su dužni da se pridržavaju pravilnika o korišćenju servisa koji možete preuzeti odavde.

Posledice nepoštovanja pravilnika snosi sam korisnik.

Važna napomena

Ukoliko želite da koristite EDUROAM servis na pristupnim tačkama van Elektrotehničkog fakulteta, neki od parametara povezivanja na EDUROAM bežičnu mrežu mogu biti različiti što zavisi od institucije na kojoj se nalazite:

 • SSID: eduroam / Ukoliko vam ne napomenu drugačije.
 • Security type: WPA-Enterprise ili WPA2-Enterprise / zavisi od institucije
 • Encryption type: AES ili TKIP / zavisi od institucije

* Authentication method: PEAP (MSCHAPv2) / ne zavisi od institucije, svi zaposleni i studenti koriste ovaj metod autentifikacije na bilo kojoj eduroam mreži.

Ukoliko imate bilo kakvih problema pri konektovanju slobodno se obratite Tehničkoj podršci RC ETF-a elektronskom poštom na tp@etf.bg.ac.rs ili telefonom 011/3218319