Linux nalog

Linux nalog

Na serveru Kondor ( kondor.etf.rs, kondor.etf.bg.ac.rs ) instaliran je Ubuntu Linuks 8.04 (server izdanje). Zaposleni na fakultetu i saradnici sa posebnom dozvolom neke od katedri, mogu zatražiti otvaranje naloga na serveru Kondor.

Servisi koji su obezbeđeni ovim nalogom su:

  • Nalog e-pošte, sa pristupom putem POP3, IMAP i preko veba
  • Korišćenje veb softvera Squirrelmail, Roundcube i Groupoffice
  • Postavljanje lične prezentacije
  • SSH pristup Linuks komandnom okruženju
  • Korišćenje VPN-a za pristup mreži ETF-a
  • Dial-UP povezivanje na Internet

Prečice za servise:

Koristan softver

Kondor SSH - otisci ključeva (fingerprints)

Otisak javnog DSA ključa za SSH2 protokol za računar kondor.etf.bg.ac.yu je:

0c:f7:c9:00:9a:30:09:f7:03:fc:dc:df:93:0b:d1:79

Otisak javnog RSA ključa za SSH2 protokol za računar kondor.etf.bg.ac.yu je:

4f:11:42:3f:7e:de:88:82:6e:18:fc:56:52:e0:d8:80

Otisak javnog RSA ključa za SSH1 protokol za računar kondor.etf.bg.ac.yu je:

1b:0a:ae:3e:52:24:16:a2:39:c3:0f:67:da:5c:ca:58

Promena šifre

Da biste promenili šifru vašeg korisničkog naloga, biće potrebno da se prijavite na komandno okruženje servera putem SSH protokola. Za to možete koristiti program Putty.