Elektronska pošta

Elektronska pošta

Zaposleni na Elektrotehničkom fakultetu, kao i saradnici koji nisu zaposleni ali učestvuju u projektima na ETF-u, imaju pravo da dobiju nalog za elektronsku poštu i svoju adresu elektronske pošte. Otvaranje naloga preduslov je i za korišćenje dial-up i VPN pristup, kao i za postavljanje lične veb prezentacije.

Zahtev za nalog se podnosi u Računskom centru ETF-a, popunjavanjem odgovarajućeg formulara.

Korisnici u formularu navode željeno korisničko ime. Ime može biti proizvoljno, sa tim što mora početi slovom. Sistem dodeljivanja korisničkih imena je First-Come, First-Served, tj. korisnik ne može zahtevati korisničko ime koje već koristi neki drugi korisnik.

Po otvaranju naloga, korisnik može da prima i šalje elektronsku poštu. Adrese koje korisnik može da koristi su:

username@etf.rs, username@etf.bg.ac.rs, ime.prezime@etf.rs i ime.prezime@etf.bg.ac.rs

gde je username korisničko ime odabrano prilikom otvaranja naloga. U slučaju da postoji više korisnika koji imaju isto ime i prezime, onda se unutar adrese oblika ime.prezime@etf… dodaje srednje slovo ili neka druga oznaka koja jedinstveno identifikuje korisnika. Sve adrese koje korisnik dobije su ravnopravne, odnosno poruke koje stižu sa ovih adresa se smeštaju u isti repozitorijum poruka datog korisnika.

Pristup porukama

Korisnik može pristupiti svojim porukama na više načina:

 • preko vebmejla - na serveru Kondor je istaliran softver za vebmejl preko kojeg korisnik može da prima i šalje poruke
 • korišćenjem eksternog programa koji podržava IMAPv4 ili POP3 protokol preko SSL/TLS enkriptovanog kanala - većina modernih programa za razmenu elektronske pošte (Internet Mail, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Mail.app) se može koristiti za prijem i slanje poruka. Podešavanja pojedinih klijentskih aplikacija se nalaze na sajtu servera Kondor (Windows Mail, Microsoft Outlook 2007, Mozilla Thunderbird).

Računski centar ETF-a preporučuje da korisnici, ukoliko to mogu, uvek koriste IMAPv4 protokol za pristup (koji interno koristi i vebmejl aplikacija) jer ima puno prednosti u odnosu na POP3 protokol:

 • sve poruke ostaju na serveru i ne zahtevaju prostor na lokalnoj mašini
 • pošto se server bekapuje svakog dana smanjena je mogućnost gubljenja poruka, a korisnik može i da povrati poruke koje je slučajno obrisao
 • poruke se mogu organizovati u foldere proizvoljne dubine i, koristeći ugrađeni sistem filtriranja, automatski raspoređivati u odgovarajuće foldere prilikom prijema
 • poruke koje su razmeštene u foldere se jednako vide i iz vebmejla, kao i iz drugih klijentskih aplikacija, tako da korisnik može ravnopravno i istovremeno koristiti i vebmejl aplikaciju i desktop klijentske aplikacije.

Slanje poruka

Korisnici koji koriste vebmejl ne moraju ništa da podešavaju povodom slanja poruka.

Korisnici koji koriste desktop klijentske aplikacije mogu slati poruke preko servera smtp.etf.bg.ac.rs, korišćenjem standardnog SMTP protokola. Podešavanje pojedinih klijentskih aplikacija za slanje mejla preko ovog servera je objašnjeno na sajtu servera Kondor. Ukoliko želite da šaljete poruke kada ste van mreže ETF-a, neophodno je da koristite SMTP autentikaciju.

Parametri za povezivanje

Primanje pošte

 • Tip servera: IMAP ili POP3
 • Adresa servera: kondor.etf.bg.ac.rs
 • Portovi:
  • IMAP protokol: 143 (bez enkripcije ili sa STARTTLS) ili 993 (sa SSL enkripcijom)
  • POP3 protokol: 110 (bez enkripcije ili sa STARTTLS) ili 995 (sa SSL enkripcijom)

Slanje pošte

 • Tip servera: SMTP
 • Adresa servera: smtp.etf.bg.ac.rs
 • Standardni TCP port: 25
  • Podržana je STARTTLS enkripcija na ovom portu
  • Obavezno koristite autentikaciju kada ste van mreže ETF-a
 • Alternativni TCP port: 587
  • Koristite ako vaš Internet provajder blokira pristup po portu 25.
  • Podržana je STARTTLS enkripcija na ovom portu
  • Autentikacija na ovom portu je neophodna
 • Alternativni TCP port za starije programe: 465
  • Koristite ako vaš Internet provajder blokira pristup po portu 25.
  • Zahteva se SSL/TLS enkripcija na ovom portu
  • Autentikacija na ovom portu je neophodna

Opšte informacije

 • Razlike između POP3 i IMAP protokola za pristup pošti

  POP3 protokol treba koristiti kada:

  • poštu proveravate samo sa jednog računara
  • želite da uklonite vašu poštu sa servera
  • sami želite da bekapujete svoju poštu
  • na internet se povezujete dial-up-om ili plaćate vreme provedeno na internetu (umesto protoka)

  IMAP protokol treba koristiti kada:

  • poštu čitate sa više računara pa želite da vam sva pošta bude na jednom mestu
  • želite da vam sva pošta stoji na serveru i da je mi bekapujemo automatski (zadnjih 7 dana)
  • želite da raspoređujete svoju poštu po različitim direktorijumima, vršite automatsko filtriranje poruka
  • imate stalnu vezu sa internetom i ne plaćate vreme provedeno na vezi
 • Rezervne kopije (bekap) pošte

  Vaši podaci na računaru Kondor se bekapuju svake večeri i čuva se poslednjih 14 bekapa. Dakle, ukoliko se desi da neki fajl ili elektronsko pismo izbrišete, možemo vam ih vratiti u roku od dve nedelje.

  Za povratak rezervnih kopija fajlova obratite se u Računski centar.

 • Promena šifre

  Promena lozinke se obavlja putem stranice: http://login.etf.bg.ac.rs

Snimci ekrana koraka za podešavanje klijentskih programa