O Računskom centru

Računski centar Elektrotehničkog fakulteta osnovan je 1968. godine kao prvi računski centar na ovim prostorima. U centru je pušten u rad prvi veb server sa prvim veb sajtom na području tadašnje Jugoslavije.
Za potrebe studenata i zaposlenih centar je razvio Informacioni sistem fakulteta, koji omogućava obavljanje svakodnevnih aktivnosti vezanih za nastavu i finansije fakulteta preko Interneta.

Sale Računskog centra su otvorene za studente 24 časa, 7 dana u nedelji. Studenti koriste preko 35 računara sa brzom Internet konekcijom i svim programima potrebnim za rad i praćenje nastave na Elektrotehničkom fakultetu.

Implementacija Office365 cloud platforme

Elektrotehnički fakultet je krenuo sa implementacijom Office365 cloud platforme u okviru koje je studentima omogućeno korišćenje velikog broja besplatnih onlajn servisa. Pomenuta platforma se koristi i kao servis elektronske pošte i to od 15.10.2017. god.

IT obuke - prekvalifikacije za IT

IT obuke - prekvalifikacije za IT

Završena je IT preobuka koju održava Elektrotehnički fakultet u Beogradu.
Detalje sa svečane dodele možete videti na ovoj strani.

Novi ETF i studentski nalozi

Svakom zaposlenom na fakultetu i svakom studentu fakulteta je otvoren nalog za korišćenje usluga koje pruža fakultet. Nalozi se otvaraju prilikom stupanja u radni odnos, odnosno pri upisu studenta na fakultet i važe do njegovog isteka.

Za sva dodatna objašnjenja i informacije, možete se obratiti operateru Računskog centra lično ili putem telefona (011-3218-320). Takođe, možete se obratiti administratoru putem elektronske pošte na adresu rc-admin[AT]etf.rs

Elektronske dopisne liste

Server za elektronske dopisne liste

Postavljen je novi server za elektronske dopisne liste. Softver na adresi http://lists.etf.bg.ac.rs služi za pregled arhiviranih poruka liste, uređivanje članova liste, slanje zahteva za otvaranje nove liste i slično. Korisnici se prijavljuju koristeći svoju adresu e-pošte kao Username i šifru.