Услуге студентима

Рачунски центар Електротехничког факултета је подједнако посвећен студентима колико и услугама факултету и осталим делтаностима којима се бави.

Веб портал за студенте омогућава студентима приступ ФИС информационом систему факултета, кроз који студенти имају увид у своје податке о студијама, пријављују испите, прегледају распореде, спискове, обавезе и сл. што омогућава пребацивање у Интернет окружење свих административних послова које студент иначе обавља преко шалтера у Студентском одсеку.

Приступ Рачунском центру студентима је омогућен преко целе године, 24 сата, сваког дана изузев већих празника.

Рачунарска учионица, са 35 рачунара на којима је инсталиран софтвер за потребе студирања, доступна је свим студентима Електротехничког факултета од уписа до завршетка студија. Студентима је омогућено да вежбају, уче, раде дипломске радове, комуницирају међусобно и са наставним особљем путем електронске поште и користе ресурсе фаултета.

Рачунски центар је кроз MSDNAA прептлату омогућио свим студентима легалан софтвер за све време трајања студија.