Eduroam servis na ETF-u

Eduraom EDUROAM сервис је глобални сервис за аутентификацију који омогућава запосленима и студентима институције која је члан EDUROAM сервиса да се дигиталним корисничким креденцијалима које су добили у матичној институцији аутентификују било где у свету где постоји EDUROAM приступна тачка и на тај начин користе бежичну мрежу институције у којој се налазе.

Електротехнички факултет у Београду је члан АМРЕС EDUROAM сервиса као давалац идентитета и давалац ресурса и тиме омогућава својим студентима и запосленима да користе своје корисничке креденцијале како би несметано користили EDUROAM бежичну мрежу било где у свету али и студентима и запосленима чији су факултети чланови EDUROAM сервиса да користе EDUROAM бежичну мрежу на Електротехничком факултету која је доступна у целој згради Факултета као и у павиљонима (Рачунски центар, павиљон Рашовић).

Параметри за приступ EDUROAM бежичној мрежи на Електротехничком факултету у Београду су:

 • SSID: eduroam
 • Security type: WPA-Enterprise
 • Encryption type: TKIP

Остали параметри за конекцију који важе за запослене и студенте факултета:

 • Authentication method: PEAP (MSCHAPv2)
 • Username: username@etf.bg.ac.rs - где је username корисничко име за Кондор (запослени), односно студентски (студенти) сервис
 • Password: Одговарајућа лозинка за кондор (запослени), односно студентски (студенти) сервис
 • Да би приступили EDUROAM бежичној мрежи запосленима и студентима Елетротехничког факултета није потребан додатни софтвер.
 • Студенти и запослени на Електротехничком факултету могу користити сервис само уз инсталиране ЕТФ дигиталне сертификате - http://kondor.etf.rs/certs.

EDUROAM сервис можете користити, осим у Србији, и у бројним научно-истраживачким и образовним институцијама у преко 35 земаља Европе и света. Мапу са приступним тачкама у Европи можете погледати овде. На матичној веб страници EDUROAM сервиса и доле наведеним линковима можете добити додатне информације о раду сервиса:

Правилник о коришћењу

Сви корисници EDUROAM сервиса су дужни да се придржавају правилника о коришћењу сервиса који можете преузети одавде.

Последице непоштовања правилника сноси сам корисник.

Важна напомена

Уколико желите да користите EDUROAM сервис на приступним тачкама ван Електротехничког факултета, неки од параметара повезивања на EDUROAM бежичну мрежу могу бити различити што зависи од институције на којој се налазите:

 • SSID: eduroam / Уколико вам не напомену другачије.
 • Security type: WPA-Enterprise ili WPA2-Enterprise / зависи од институције
 • Encryption type: AES ili TKIP / зависи од институције

* Authentication method: PEAP (MSCHAPv2) / не зависи од институције, сви запослени и студенти користе овај метод аутентификације на било којој едуроам мрежи.

Уколико имате било каквих проблема при конектовању слободно се обратите Техничкој подршци РЦ ЕТФ-а електронском поштом на tp@etf.bg.ac.rs или телефоном 011/3218319