Izrada i održavanje veb prezentacija

Izrada i održavanje veb prezentacija

Radeći sa velikim brojem klijenata različitih profesija, stručnjaci Računskog centra ETFa su stekli vredno iskustvo i sposobni su da ispune široke zahteve svakog veb projekta. Možemo se pohvaliti velikim specijalističkim tehničkim znanjem i savremenim celokupno kreativno vizuelnim rešenjima sajtova raznih namena.

Pored statičkih, informativnih Internet prezentacija, vršimo izradu i velikih komercijalnih sajtova sa bazama podataka i dinamičkim sadržajem. Nudimo vam kreativni dizajn, jednostavne sisteme navigacije, veb multimediju, razvoj veb aplikacija opšte i posebne primene, dizajn i razvoj baze podataka.

Imamo dosta iskustva sa izradom sajtova sa sistemima za uređivanje sadržaja sajta (CMS) u Open Source izvedbama i posebno kreiranim CMS rešenjima za specifične potrebe korisnika.

Koristimo savremene tehnologije i Open Source programske pakete. Savremene standarde za pisanje veb aplikacija (HTML, XHTML, CSS) i tehnologije (JavaScript, Ajax, React), programske jezike (Java, Ruby on Rails, PHP), baze podataka (MySQL, PostgreSQL) kao i napredne "content-manager" aplikacije zasnovane na veb korisničkim interfejsima.

Sve aplikacije postavljaju se na Apache + Linux servere, osim ukoliko nema posebnih zahteva, kada se postupa po dogovoru.

Dajemo vam pouzdanost i interaktivnost desktop aplikacija na vebu, uz podršku za sve veb pretraživače ( Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Netscape, Safari, Konqueror, …).

Lista referenci sajtova koje je radio veb tim Računskog centra Elektrotehničkog fakulteta:

Adresa elektronske pošte preko koje možete uspostaviti kontakt, i dobiti informacije u vezi sa razvojem veb sajtova i aplikacija: rc[AT]etf[DOT]rs