Факултетски Информациони Систем (ФИС)

Факултетски Информациони Систем (ФИС)

Факултетски Информациони Систем (ФИС) је најновији информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама.

Развијен је на Open Source технологијама последње генерације и наследник је ЕВИДЕС информационог система.

Информациони систем ФИС се користи на неколико државних и приватних факултета и универзитета: Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Физички факултет у Београду, Филозофски факултет у Новом Саду, Државни универзитет у Новом Пазару, Високa медицинскa школa струковних студија Ћуприја, Универзитет Мегатренд Београд, Интегрисани универзитет Сингидунум, Интегрисани универзитет Синергија у Бијељини, Универзитет одбране и Факултет за медије и комуникације (Универзитета Сингидунум).

Систем обухвата апликацију за студентску службу, веб портал за студенте и веб портал за запослене.

Основне функционалности:

 • подршка организовању и извођењу наставе на основним академским, дипломским академским (мастер), специјалистичким академским, докторским академским и интегрисаним академским студијама
 • подршка организовању и извођењу наставе на основним и специјалистичким струковним студијама
 • праћење и евидентирање комплетног досијеа студената
 • планирање плаћања школарина (могућност евидентирања плаћања на рате) и забрана пријаве испита и осталих акција у систему у случају неизмиривања обавеза
 • подршка организовању испитних рокова, условљавања пријаве испита уз могућност пријаве испита преко Интернета и електронског плаћања испита
 • подршка студијским програмима по Болоњском процесу и комплетно имплементиране одредбе новог закона о високом образовању
 • подршка старим наставним плановима и програмима, као и прелазним режимима
 • студентска анкета и могућност забране пријаве испита или уписа наредне године у случају непопуњене анкете
 • штампање диплома, додатака дипломи као и осталих уверења и извештаја за студенте
 • штампање и израда статистика уписа, успеха студената, пролазности на испитима као и осталих статистика непоходних за управу факултета, универзитет или Министарство просвете
 • студентски стандард (пријаве за студентске домове, кредите, стипендије и ГСП повластице)

Као посебне погодности истичемо да информациони систем ФИС пружа подршку процесу акредитације факултета, има могућност преузимања података из апликације за пријемни испит, а такође је потпуно интегрисан са информационим системом Универзитета у Београду, као и информационим системом ФИМЕС за кадровске евиденције и финансијско и материјално пословање факултета.

 • Диплома
 • Кратак преглед
 • Матични подаци
 • Наставник, напредна претрага
 • Резултати испита
 • Уверења