cp6linux distribucija

cp6linux distribucija

cp6Linux distribucija, čiji se razvoj obavlja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a finansira iz budžetskih sredstava Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, je opštenamenska Linux distribucija koja ima za cilj da desktop i poslovnim korisnicima omogući korišćenje slobodnog softvera na srpskom jeziku i prilagođena je radu korisnicima u Srbiji, što uključuje programe i podešavanja koji su prigodni za korišćenje u Srbiji i na srpskom jeziku.

Distribucija je bazirana na distribuciji Ubuntu, ali sadrži sopstvene pakete lokalizovane na srpski jezik i uključuje dodatne i drugačije programe od onih koji su podrazumevano uključeni u Ubuntu. Distribucija cp6Linux uključuje eksterno obavljenu lokalizaciju glavnih paketa (KDE, GNOME, Firefox, Thunderbird, OpenOffice.org...) i lokalizaciju dodatnih programa i programskih paketa koji su neophodni za instalaciju i podešavanje sistema i instaliranje dodatnih programa, kao i podešavanja specifična za upotrebu u Srbiji. Distribucija će biti dostupna u varijantama za kućnu upotrebu, upotrebu u školama i fakultetima i u varijanti za kancelarijsku upotrebu.

Lokalizacija je dostupna na ćirilici i latinici, a sama distribucija je kompatibilna sa paketima matične distribucije Ubuntu kako se ne bi stalo na put samostalnom dodatnom podešavanju sistema korisničkim potrebama i preferencijama, odnosno korišćenju dodatnih programa koji nisu uključeni u samu distribuciju cp6Linux.

Pogledajte veb prezentaciju http://cp6linux.org/