Antivirus i antispam

Antivirus i antispam

Sve poruke elektronske pošte se, prilikom prosleđivanja, proveravaju da li su zaražene virusima i da li sadrže spam (netražene komercijalne poruke). Korisnici nemaju potrebu da bilo šta podešavaju vezano za ove sisteme zaštite.

Politika antivirus zaštite

Poruke za koje je detektovano da sadrže viruse se automatski odbacuju i korisnici ih ne primaju.

Politika antispam zaštite

Pošto je otkrivanje spam poruka veoma komplikovan proces u kojem se mogu pojaviti i greške (poruke koje ne sadrže spam su označene kao poruke sa spamom i obratno), osnovna politika koju implementira Računski centar ETF-a je da se ove poruke samo jasno označavaju kao spam, ali da se i dalje prosleđuju primaocima. Poruke su označene kao spam u zaglavlju poruke, kako bi ih automatski filtri mogli lako prepoznati, kao i u naslovu poruke (na početak naslova je dodato *** SPAM ***).

Antispam zaštita se vrši u više nivoa.

Greylisting

Poruka upućena sa neke adrese na adresu primaoca iz etf.rs, etf.bg.ac.rs domena, kao i domena za koje ETF serveri primaju poruke, privremeno se odbacuje sa greškom da server iz mreže ETF-a ne može da privremeno prima poruke, ukoliko je u pitanju poruka koja je prvi put poslata sa date adrese na adresu primaoca. SMTP server pošiljaoca bi trebalo da, posle izvesnog vremena (3-5 minuta) ponovo pokuša slanje poruke, u kom slučaju će poruka biti primljena bez problema (ovo je definisano u samom SMTP protokolu koji služi za razmenu poruka).

Korisnik može zatražiti da poruke upućene njemu ne prolaze kroz graylisting servis.

DNS crne liste

Ove liste se koriste kako bi se odbacile poruke koje dolaze sa servera koji su proglašeni izvorima spama. Ponekad na ove liste dospevaju i serveri koji prosleđuju i legitimne poruke, koje će u tom slučaju takođe biti odbijene. Ukoliko korisnik očekuje takvu poruku i dobije informaciju od strane pošiljaoca da je poruka odbijena jer je server pošiljaoca na crnoj listi, potrebno je kontaktirati Sistemsku grupu Računskog centra ETF-a preko adrese tp[AT]etf[DOT]rs, koji će privremeno postaviti izuzetak za datog pošiljaoca.

ETF ne održava svoje crne liste, već koristi javno dostupne DNS BL servise na Internetu.

Antispam prepoznavanje

Antispam prepoznavanje koristi različite tehnike, uključujući heurističke metode radi prepoznavanja spam poruka. Svaki test generiše odgovarajući koeficijent prepoznavanja, koji se na kraju sumira. Ukoliko poruka ima zbirni koeficijent koji je veći od zadatog praga, poruka se označava kao spam. Testovi koji su izvršeni, kao i njihovi koeficijenti, navedeni su u zaglavlju poruke.