VPN приступ мрежи ЕТФа

VPN приступ

Корисници рачунарских услуга ЕТФ-а имају могућност коришћења виртуелне приватне мреже (VPN - Virtual Private Network) као начин приступа мрежи ЕТФ-а са удаљене локације. Као мрежни протокол се користи OpenVPN, који има бесплатне имплементације за све популарне оперативне системе (Windows, Linux, MacOS).

Рачунски центар ЕТФ-а има припремљен пакет са клијентским софтвером за OpenVPN за Microsoft Windows оперативне системе са убаченом конфигурацијом за VPN ЕТФ-а. Корисник при том уноси своје корисничко име и лозинку коју користи приликом аутентификације на вебмејл сервис/веб сервис за запослене.

Сви корисници рачунарских услуга ЕТФ-а који су запослени на ЕТФ-у могу користити VPN без подношења посебног захтева.

Корисници рачунарских услуга ЕТФ-а који нису запослени на ЕТФ-у а који имају мејл налог (спољни сарадници, гости, итд.) могу користити VPN уз подношење посебног захтева који мора одобрити Управник РЦ ЕТФ. Захтев се шаље на адресу rc-uprava[AT]etf[DOT]rs и мора садржати следеће податке: име, презиме, корисничко име свог ЕТФ мејл налога, као и разлог због којег је потребно да корисник користи VPN сервис.

VPN конфигурација за приступ мрежи Електротехничког факултета преусмерава само саобраћај намењен мрежи ЕТФ-а преко VPN конекције, док сав преостали мрежни саобраћај иде преко подразумеване руте провајдера који корисник у том тренутку користи.