Одржавање рачунара

Одржавање рачунара и опреме

Чланови техничке подршке су приоритетно ангажовани на пословима одржавања и отклањања евентуалних софтверских и хардверских проблема на клијентским рачунарима у факултетским службама:

 • Деканат
 • Рачуноводство
 • Студентски одсек
 • Општи одсек
 • Секретаријат
 • Библиотека
 • Фотокопирница
 • Учионице: 55, 56, 57, 59, 62, 65, 310, 311, 312, 313, 314, 315, Лола1 и Лола2

По потреби, техничка подршка, пружа наведене услуге и :

 • факултетским катедрама
 • Заводу за физику
 • скриптарници "Академска мисао"

У оквиру Рачунског центра, техничка подршка је ангажована на :

 • одржавању рачунара запослених
 • рачунара у студентским учионицама
 • хардверско одржавање сервера
 • издавање софтвера из MSDNAA програма
 • препорука при набавци опреме
 • замени неисправног хардвера у гарантном року (рекламације)

Упутство за слање пријаве техничкој подршци

 1. Улогујте се на Ваш налог на порталу https://zaposleni.etf.rs
 2. Изаберете опцију Корисник, па Техничка подршка
 3. Изаберете наслов пријаве из листе наслова
 4. Упишите опис проблема
 5. Изаберите Ваше контакте из листе контаката или их унесите, и изаберите жељено време одзива

Преузмите детаљно упутство за слање пријаве са сликама