Антивирус и антиспам

Антивирус и антиспам

Све поруке електронске поште се, приликом прослеђивања, проверавају да ли су заражене вирусима и да ли садрже спам (нетражене комерцијалне поруке). Корисници немају потребу да било шта подешавају везано за ове системе заштите.

Политика антивирус заштите

Поруке за које је детектовано да садрже вирусе се аутоматски одбацују и корисници их не примају.

Политика антиспам заштите

Пошто је откривање спам порука веома компликован процес у којем се могу појавити и грешке (поруке које не садрже спам су означене као поруке са спамом и обратно), основна политика коју имплементира Рачунски центар ЕТФ-а је да се ове поруке само јасно означавају као спам, али да се и даље прослеђују примаоцима. Поруке су означене као спам у заглављу поруке, како би их аутоматски филтри могли лако препознати, као и у наслову поруке (на почетак наслова је додато *** SPAM ***).

Антиспам заштита се врши у више нивоа.

Greylisting

Порука упућена са неке адресе на адресу примаоца из etf.rs, etf.bg.ac.rs домена, као и домена за које ЕТФ сервери примају поруке, привремено се одбацује са грешком да сервер из мреже ЕТФ-а не може да привремено прима поруке, уколико је у питању порука која је први пут послата са дате адресе на адресу примаоца. SMTP сервер пошиљаоца би требало да, после извесног времена (3-5 минута) поново покуша слање поруке, у ком случају ће порука бити примљена без проблема (ово је дефинисано у самом SMTP протоколу који служи за размену порука).

Корисник може затражити да поруке упућене њему не пролазе кроз graylisting сервис.

DNS црне листе

Oве листе се користе како би се одбациле поруке које долазе са сервера који су проглашени изворима спама. Понекад на ове листе доспевају и сервери који прослеђују и легитимне поруке, које ће у том случају такође бити одбијене. Уколико корисник очекује такву поруку и добије информацију од стране пошиљаоца да је порука одбијена јер је сервер пошиљаоца на црној листи, потребно је контактирати Системску групу Рачунског центра ЕТФ-а преко адресе tp[AT]etf[DOT]rs, који ће привремено поставити изузетак за датог пошиљаоца.

ЕТФ не одржава своје црне листе, већ користи јавно доступне DNS BL сервисе на Интернету.

Антиспам препознавање

Антиспам препознавање користи различите технике, укључујући хеуристичке методе ради препознавања спам порука. Сваки тест генерише одговарајући коефицијент препознавања, који се на крају сумира. Уколико порука има збирни коефицијент који је већи од задатог прага, порука се означава као спам. Тестови који су извршени, као и њихови коефицијенти, наведени су у заглављу поруке.