Електронске дописне листе

Електронске дописне листе

Запослени на Електротехничком факултету могу, на образложени захтев, да отворе електронске дописне листе (mailing lists). Листе могу бити отворене (било ко може да шаље на листу) или затворене (само чланови листе могу да шаљу поруке), модерисане или немодерисане, са аутоматским или мануелним пријављивањем. Сва подешавања за ове дискусионе листе, као и пријављивање нових корисника или одјављивање постојећих, могу се вршити преко веба. Постоји могућност генерисања архива порука, које такође могу бити јавне или приватне. Један корисник може бити члан више листа.

Отварање дописних листа могу да затраже сви запослени на факултету, било професори или асистенти. Професори и асистенти могу затражити отварање дописних листа за своје предмете кроз апликацију http://zaposleni.etf.bg.ac.rs. На такву дописну листу биће аутоматски убачене званичне адресе е-поште студената (@student.etf.rs) који слушају тај предмет. Сваки предавач за свој предмет може отворити засебну дописну листу, а ако више предавача једног предмета жели заједничку листу за тај предмет, потребно је то нагласити приликом отварања листе.

Власник листе (онај ко је затражио отварање листе) може уређивати списак чланова листе, или тај свој задатак може делегирати по жељи.

Софтвер на адреси http://lists.etf.bg.ac.rs служи за преглед архивираних порука листе, уређивање чланова листе, слање захтева за отварање нове листе и слично. Корисници се пријављују користећи своју адресу е-поште као Username и шифру. Студентима су шифре исте као за пријављивање на вебмејл, остали своју шифру за уређивање листа могу добити кликом на “Lost password?” испод формулара за пријаву и уносом своје адресе е-поште.

Подразумевано само чланови дописне листе могу да шаљу поруке на листу.
Власник листе може променити такво понашање користећи веб интерфејс на адреси http://lists.etf.bg.ac.rs у секцији: Admin → Edit List Config → Sending/reception.

Најчешће коришћене опције су:

  • Restricted to subscribers - само чланови листе могу да шаљу поруке, остале поруке се одбијају.
  • Newsletter, restricted to moderators - само модератори листе могу да шаљу поруке, остале поруке се одбијају.
  • Moderated, restricted to subscribers - само чланови листе могу да шаљу поруке, али тек након што их модератор одобри, остале поруке се одбијају.
  • Public list - сви могу да шаљу поруке, чак и ако нису чланови листе.

Списак постојећих дописних листа можете погледати на: https://lists.etf.bg.ac.rs/wws/lists

За сва додатна објашњења слободно се обратите Рачунском центру.