Веб сајтови предмета

Веб сајтови предмета

Предавачи на предметима који се слушају у оквиру наставе на Електротехничком факултету, имају могућност да отворе веб сајтове за своје предмете. Ови сајтови се хостују у Рачунском центру ЕТФ. Предавачима је омогућено да, у оквиру свог сајта, користе PHP језик и своју MySQL базу података, односно ASP.NET језик и Microsoft SQL Server базу података.

Веб сајтови предмета уобичајено имају стандардизоване адресе облика:

<шифра предмета>.etf.rs и <шифра предмета>.etf.bg.ac.rs.

Захтев за отварање новог сајта може послати искључиво предметни професор/предавач, електронском поштом на адресу tp[AT]etf[DOT]rs. Захтев треба да садржи:

  • назив, односно шифру предмета
  • име, презиме и адресу електронске поште контакт особе за нови сајт
  • да ли је потребна подршка за PHP или ASP.NET
  • да ли је потребна база података

По отварању сајта, контакт особа ће добити све релевантне податке за приступ сајту, односно серверу на којем се сајт хостује.