Proksi

Proxy server

proxy.etf.bg.ac.rs

Proksi server proxy.etf.bg.ac.rs ima link preko akademske mreže. Svi koji su na mreži ETF-a mogu da podese svoje veb čitače tako da koriste ovaj proksi kako bi ubrzali dovlačenje veb stranica i slika kojima se često pristupa.

Podešavanja su:

Ime servera: proxy.etf.bg.ac.rs
Port: 8080

proxy3.etf.bg.ac.rs

Proksi server proxy.etf.bg.ac.rs ima link preko Telekoma. Za korišćenje ovog servera neophodno je koristiti korisničko ime i šifru koje mogu zatražiti zaposleni na fakultetu. Za otvaranje naloga pišite na tp[AT]etf[DOT]rs.

Podešavanja su:

Ime servera: proxy3.etf.bg.ac.rs
Port: 8080