Услуге запосленима

Приоритет Рачунског центра је пружање услуга наставном и ваннаставном особљу Електротехничког факултета, у циљу одржавања редовне и квалитетне наставе, израде пројеката и комуникације.

Ресурси и услуге које Рачунски центар пружа запосленима су доступне нон-стоп, 24 часа, 365 дана у години.

Запосленима је омогућено да користе електронску пошту, мејл листе, поставе свој сајт или сајт предмета, као и да користе ресурсе факултета кроз: dial-up, proxy, linux налог, VPN.

Рачунарска учионица, користи се за одржавање наставе и прилагођава се потребама наставе. Обезбеђено је одржавање рачунара свих факултетских служби, рачунара лабораторијама и салама за наставу, као и инсталација потребног софтвера за који факултет поседује лиценцу.

Запосленима се гарантује стални приступ, очување приватности података, заштита од вируса и непожељних порука (SPAM)

Рачунски центар развио је веб портал за запослене који пружа следеће погодности:

  • Смањење трошкова
  • Мања зависност запослених од Рачуноводства, Студентског одсека и Општег одсека
  • Коришћење портала у било које време, са било ког рачунара који има приступ Интернету и веб претраживач
  • Лакша категоризација и обрада података
  • Могућности креирања различитих статистика