Usluge zaposlenima

Prioritet Računskog centra je pružanje usluga nastavnom i vannastavnom osoblju Elektrotehničkog fakulteta, u cilju održavanja redovne i kvalitetne nastave, izrade projekata i komunikacije.

Resursi i usluge koje Računski centar pruža zaposlenima su dostupne non-stop, 24 časa, 365 dana u godini.

Zaposlenima je omogućeno da koriste elektronsku poštu, mejl liste, postave svoj sajt ili sajt predmeta, kao i da koriste resurse fakulteta kroz: dial-up, proxy, linux nalog, VPN.

Računarska učionica, koristi se za održavanje nastave i prilagođava se potrebama nastave. Obezbeđeno je održavanje računara svih fakultetskih službi, računara laboratorijama i salama za nastavu, kao i instalacija potrebnog softvera za koji fakultet poseduje licencu.

Zaposlenima se garantuje stalni pristup, očuvanje privatnosti podataka, zaštita od virusa i nepoželjnih poruka (SPAM)

Računski centar razvio je veb portal za zaposlene koji pruža sledeće pogodnosti:

  • Smanjenje troškova
  • Manja zavisnost zaposlenih od Računovodstva, Studentskog odseka i Opšteg odseka
  • Korišćenje portala u bilo koje vreme, sa bilo kog računara koji ima pristup Internetu i veb pretraživač
  • Lakša kategorizacija i obrada podataka
  • Mogućnosti kreiranja različitih statistika